Skip to content

AVG/Privacyverklaring Vrijwilligers

PRIVACY STATEMENT BOSPOP VOOR CREW REGISTRATIE

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe BOSPOP omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van je registratie in ons crew registratie systeem.

BOSPOP acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

BOSPOP verzamelt jouw gegevens wanneer je een account creëert in ons crew registratie systeem om als vrijwilliger werkzaam te zijn op BOSPOP.

De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om je als vrijwilliger te registeren, je in te plannen voor je werkzaamheden als vrijwilliger, je te informeren over je werkzaamheden voor BOSPOP en voor andere zaken met betrekking tot BOSPOP. We zullen dit hieronder verder toelichten.

VERZAMELING GEGEVENS

BOSPOP kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag

Via crew registratie systeem – Als je een account creëert of inmiddels beschikt om je aan te melden als vrijwilliger voor BOSPOP.

Fotografie – Foto’s die tijdens opbouw, festival en afbouw gemaakt worden

PERSOONSGEGEVENS

BOSPOP kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens.

De gegevens die BOSPOP van jou kan verzamelen zijn:

contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en geslacht, beroep, je functie als vrijwilliger, type rijbewijs, EHBO/BHV,  type ID document en nummer;

Wij verzamelen GEEN gegevens zoals IP-adres, jouw unieke device identificeer, verkeer- en locatie gegevens en informatie over het gebruik van ons crew registratie systeem, door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten.

DOELEINDEN

BOSPOP kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

voor het beheer van haar crew administratie;

ter uitvoering van een vrijwilligers overeenkomst wanneer van toepassing of gevraagd door de Belastingdienst en/of Arbeidsinspectie;

om je informatie te verschaffen over BOSPOP en/of andere door BOSPOP georganiseerde evenementen;

om je informatie te verschaffen over vrijkaarten van andere evenementen (zoals festivals)

voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten, websites en apps, maar ook voor zover dit nodig is voor de veiligheid op de BOSPOP.

verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

GEBRUIK VAN COOKIES

BOSPOP maakt op haar crew registratie systeem gebruik van cookies.

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS

Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen, dit kan op verschillende manieren:

Je kan zelf je gegevens beheren door in te loggen op het crew registratie systeem en je gegevens aanpassen.

Je kan zelf je gegevens als BOSPOP vrijwilliger definitief verwijderen door in te loggen op het crew registratie systeem en in het scherm met jouw Account gegevens te klikken op “Account verwijderen”.

De vrijwilligers die zich voor de showdagen hebben ingeschreven kunnen hun gegevens laten verwijderen door een mail te sturen naar vrijwilligers@bospop.nl

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Wij zullen geen gegevens verstrekken aan derden , tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Mocht dit toch van toepassing zijn dan zullen wij jou altijd vooraf informeren waarom wij dit doen en met welk doel. Ook zullen dan de nodige overeenkomsten worden gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving.

WEBSITES VAN DERDEN

Dit Privacy Statement is alleen van toepassing op en voor het crew registratie systeem op deze website en niet van toepassing op www.bospop.nl, websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van BOSPOP waarnaar BOSPOP linkt of social media buttons op deze websites.

BOSPOP raadt je aan voor het privacy beleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

FOTOGRAFIE

Tijdens de opbouw, festivaldagen en afbouw worden door BOSPOP geselecteerde fotografen sfeerfoto’s gemaakt. Deze foto’s mogen door BOSPOP gebruikt worden voor promotionele doeleinden op de website van BOSPOP en diverse sociale media kanalen.

BEVEILIGING

BOSPOP doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdate om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

BOSPOP behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van BOSPOP te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Tenaamstelling voor Bospop 2024:

Stichting Bospop

Sint Luciastraat 52

6002 BP Weert

Kvk nummer: 41067254

Btw nummer: 802017794B02