Skip to content

Huisregels

Algemene toegangsregels

Deze huisregels zijn van toepassing op iedereen die het festivalterrein, de camping, het parkeerterrein en andere locaties die bij het evenement behoren (de “Locatie”) betreedt.

Eigen risico/aansprakelijkheid

Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het evenement is geheel op eigen risico, in die zin dat BOSPOP geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

Bij BOSPOP wordt er geluid geproduceerd van meer dan 85 dB(A), bezoekers worden aangeraden gehoorbescherming te dragen, er zijn mogelijkheden om gehoorbescherming te kopen bij het infopunt.

Minimumleeftijd

 Voor het zelfstandig bezoeken (dat wil zeggen zonder begeleiding van een meerderjarige) van het evenement hanteert BOSPOP een adviesleeftijd van 16 jaar. BOSPOP adviseert jongere bezoekers om onder begeleiding te staan van een meerderjarige bezoeker. Bezoekers onder de 18 jaar krijgen een afwijkend polsbandje bij aankomst op de Locatie.

Legitimatieplicht

Gedurende het gehele evenement geldt op de volledige Locatie een legitimatieplicht, net als in de rest van Nederland. Draag daarom altijd een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij je. Op verzoek van onder andere barpersoneel, security of andere bevoegden moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen laten zien.

Toegangsbewijs en toegang

Een bezoeker krijgt alleen toegang tot de Locatie op vertoon van een geldig toegangsbewijs én een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart). In ruil voor een geldig toegangsbewijs ontvangt de bezoeker een polsbandje. Dit polsbandje is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De openingstijden zoals vermeld op de website van het evenement dienen nageleefd te worden.

Tijdens het evenement kunnen door BOSPOP foto’s/video opnames worden gemaakt die voor journalistieke of promotionele doeleinden worden ingezet zonder dat hier enige vorm van compensatie tegenover staat. De verwerking van persoonsgegevens door BOSPOP vindt plaats conform de privacy statement die op de website van BOSPOP te vinden is.

Huisdieren kunnen niet worden toegelaten.

Veiligheidscontrole

De bezoeker is verplicht, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan de controle van persoonlijke eigendommen waaronder (hand)bagage, auto, caravan en/of camper met als doel de huisregels te handhaven. De bezoeker is verplicht, indien daarom wordt verzocht, mee te werken aan een controle door middel van een oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen, met als doel de huisregels te handhaven. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat BOSPOP gehouden is tot enige vorm van restitutie of compensatie.

Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en medewerkers vindt er op en rondom de Locatie cameratoezicht plaats. Dit toezicht vindt plaats in lijn met de privacy statement die te vinden is op de website van BOSPOP.

Toegankelijkheid en medische (hulp-)middelen

BOSPOP zet zich in voor een positieve en inclusieve ervaring. Daarom zijn er op het festival faciliteiten beschikbaar voor mensen met een beperking. Raadpleeg de website van het festival voor een overzicht van deze faciliteiten.

Het is om veiligheidsredenen niet toegestaan (al dan niet inklapbare) stoelen of krukjes mee te nemen op het festivalterrein. Er is voldoende zitgelegenheid aanwezig, of neem eventueel zelf een vloerkleedje mee. Mocht je desondanks een dringende medische reden hebben op een stoel en/of krukje mee te willen nemen, neem dan contact op via de website van het festival.

Rolstoelen, rollators en andere noodzakelijke voorwerpen om zich voort te bewegen kunnen om veiligheidsredenen niet worden toegestaan bij risicovolle locaties, zoals voor een podium. Raadpleeg de website van het festival voor de locaties van kijkplatformen.

Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn in verband met een allergie of ziekte worden in combinatie met een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) toegestaan. Specifieke vragen mogen gesteld worden via de website van het festival.

Regels rondom eigen eten en drinken

Vanwege vergunningsvoorschriften zijn glas, blikjes, glazen flessen en sterke drank (meer dan 15% alcoholpercentage) niet toegestaan. Ook zelf gemixte dranken met sterke drank zijn niet toegestaan. Daarom zijn alleen originele gesealde/gesloten drankverpakkingen toegestaan op de camping. Op het festivalterrein zijn zelf meegebracht drank en etenswaren niet toegestaan, deze worden bij de ingang ingenomen en niet geretourneerd.

Camping

Per persoon mag niet meer dan 8 liter drank (totaal van de inhoud van alle verpakkingen, zowel non-alcoholisch als zwak-alcoholisch) in originele gesealde/gesloten drankverpakkingen worden meegenomen. Eten en/of drank meenemen kan alleen de eerste keer dat je door de polsbandjestent gaat. Als je je polsbandje om hebt, is het niet meer mogelijk om nog een keer eten en/of drank van buiten de Locatie (incl de parkeerterreinen) mee te nemen. Zorg er dus voor dat je je eigen eten en/of drank meeneemt zodra je voor het eerst naar binnengaat.

Festivalterrein

Op het festivalterrein zijn etenswaren en blikjes niet toegestaan. Per persoon is een drankverpakking van maximaal 0,5 liter toegestaan. Drankverpakkingen met een inhoud van meer dan 0,5 liter zijn niet toegestaan.

Wat vinden we van;

Een festival moet een veilige omgeving zijn, daarbij hoort informatie over de gedragsregels en wat wel en niet is toegestaan.

Onbehoorlijk gedrag

BOSPOP streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers en medewerkers. Seksueel geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van de Locatie zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben. We roepen bezoekers en medewerkers op dergelijk gedrag te melden.

Ook is onder andere crowdsurfen, graffiti, het maken van open vuur, het vernielen en/of verplaatsen van eigendommen van bezoekers en/of BOSPOP en het beklimmen van (tijdelijke) constructies is niet toegestaan.

Voetbalshirts, club gerelateerde of provocerende uitingen, provocerende en/of gezicht bedekkende kleding zijn niet toegestaan.

Regels voor gebruik van alcohol en (elektronische) rookwaren

Het is, net als in de rest van Nederland, wettelijk niet toegestaan om alcohol en/of rookwaren te kopen als je onder de 18 jaar bent. Het is ook niet toegestaan om alcohol en/of tabak door te geven aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bezoekers onder de 18 jaar krijgen een afwijkend polsbandje bij aankomst op de Locatie.

(Elektronisch) roken is enkel toegestaan in de open lucht. In gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag, volgens de Nederlandse wet, niet worden gerookt. Gesealde, dichte navulverpakkingen voor e-sigaretten worden alleen op de campingterreinen toegestaan met een maximum 50 ml aan vloeibare (plastic) navullingen.

Drugs

Drugs en overige geestverruimende middelen en (lach)gaspatronen zijn, net als in de rest van Nederland, wettelijk niet toegestaan.

Gevaarlijke materialen

Sommige materialen zijn niet veilig op een festival. Daarom zijn glas (uitgezonderd parfum en noodzakelijke medicatie in originele glazen verpakking tot maximaal 50ml), droogijs (kan brandwonden veroorzaken -180 graden), naalden, fakkels, lampenolie, giftige, brandbare of explosieve materialen, batterijen/accu’s (uitgezonderd kleine powerbank voor mobiele telefoons en medische toepassingen) en generatoren niet toegestaan.

Gasinstallaties en grote gasflessen zijn niet toegestaan. Op de camping zijn alleen gasflesjes met ventiel of schroefcartouches met een inhoud tot 450 gram toegestaan.

Ander voorwerpen die niet thuishoren op een festival

Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren niet toegestaan. Vuurwerk, flares, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, fietsen, steps, skateboard, onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of Drones), (huis)dieren, selfiesticks, portofoons en overige gevaarlijke voorwerpen niet toegestaan.

Voorwerpen die op de camping wel functioneel zijn toegestaan

Aluminium wegwerpbarbecues voor eenmalig gebruik, kleine hamers voor het installeren van tentharingen, bestek, zakmes, vlaggen, vlaggenstokken, zonnebrandcrème, lenzenvloeistof. En powerbanks voor het opladen mobiele telefoons of eenvoudige speakers (maximaal vermogen van 30W), mits hierbij in alle redelijkheid rekening wordt gehouden met medebezoekers.

Aanvullende (veiligheids)regels voor het festivalterrein

Tassenverbod

Op het festivalterrein geldt een tassenverbod. Enkel tassen met een formaat van maximaal A4 x maximaal 10 cm dik of linnen tasjes bestaande uit 1 vak zijn uitgezonderd. Grotere tassen mogen wel worden meegenomen naar de campings. Er zijn tegen betaling een beperkt aantal lockers beschikbaar voor de entree van het festivalterrein.

Overige voorwerpen

Spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en parfum), navullingen voor e-sigaretten, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift, vlaggen of vlaggenstokken dikker dan 2cm en langer dan 1.5 meter, paraplu’s/parasols zijn niet toegestaan.

Opnamen

Het gebruik van selfiesticks en GoPro’s (of vergelijkbaar) is niet toegestaan. Professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur (waaronder alle spiegelreflex camera’s en camera’s met afneembare lenzen) zijn niet toegestaan. (Digitale) compact camera’s en cameratelefoons zijn wel toegestaan op het festivalterrein.

Aanvullende (veiligheids)regels voor de camper camping.

Deze camping is exclusief bedoeld voor campers, caravans en/of vouwwagens die voldoen aan de eisen genoemd in de Wegenverkeerswet en de Regeling Voertuigen. (Tijdelijk) omgebouwde voertuigen zoals busjes, stationcars met matras e.d. worden dus niet toegelaten. Auto’s met een daktent worden toegelaten indien de daktent daadwerkelijk op de auto is gemonteerd en niet los van de auto wordt opgebouwd.

Voor voertuigen zoals hierboven beschreven is een aanvullend Camper Camping Ticket nodig. Het is niet toegestaan het trekkend voertuig bij de caravan en/of vouwwagen te laten staan.

Deze dient geparkeerd te worden op een naastgelegen parkeerterrein, hiervoor is geen aanvullend parkeerticket nodig.

Per camper, caravan of vouwwagen mag een (voor)tentje worden bijgeplaatst, zolang je maar binnen de afmetingen van jouw gereserveerde campercampingplek blijft. Er gelden aanvullende voorwaarden voor de omvang van campers, caravans en vouwwagens. Kijk op de website van het festival voor meer informatie.

Gasinstallaties met losse uitneembare gasflessen in campers, caravans en/of vouwwagen zijn vanwege brandweervoorschriften niet toegestaan. Alleen gasinstallaties met vaste niet-verwijderbare ingebouwde gastanks zijn toegestaan. Voor campers en APK plichtige caravans met zo’n vaste gasinstallaties dient een geldig APK-keuringsrapport te worden getoond. Voor caravans zonder APK keuring die wel een vaste gasinstallatie hebben, is de bezoeker zelf verantwoordelijk om de installatie regelmatig te laten controleren. Bij het betreden van de Campercamping kan de gasinstallatie door de organisatie op deugdelijkheid worden gecontroleerd.

Het is niet toegestaan om campers of andere voertuigen, tijdens het verblijf op de camping, stationair te laten draaien. Op deze manier denken we aan het milieu en voorkomen we geluidsoverlast voor andere bezoekers.

Aanvullende (veiligheids)regels voor de parkeerterreinen en overige locaties die tot het evenement behoren

Het parkeerterrein en de overige locaties die tot het evenement behoren wordt geen toezicht gehouden en zijn niet afgesloten. Het parkeren is derhalve op eigen risico, en BOSPOP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van of schade aan het voertuig (of de inhoud daarvan).

Het parkeerterrein kan slechts gebruikt worden voor (RDW-gekeurde) personenauto’s en motoren. Het stallen van bussen, vrachtwagens etc. is niet toegestaan. BOSPOP behoudt zich het recht voor om bepaalde voertuigen te weigeren indien zij vermoedt dat een voertuig gevaarlijke stoffen vervoert of in het geval dat BOSPOP van oordeel is dat het voertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen.

Bestuurders van voertuigen en overige personen die zich op het parkeerterrein bevinden dienen de aanwijzingen van BOSPOP op te volgen en zich zó te gedragen dat dit geen hinder veroorzaakt voor anderen en/of de veiligheid niet in gevaar komt. Op het parkeerterrein geldt de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Bij het niet naleven hiervan is de parkeerder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Niet naleven van de huisregels

Iedere bezoeker is te allen tijde gehouden om de aanwijzingen van BOSPOP op te volgen. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot de Locatie, zonder dat BOSPOP gehouden is tot enige vorm van restitutie of compensatie. BOSPOP behoudt zich het recht om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in deze huisregels.

In het geval dat naar het oordeel van BOSPOP bepaalde zaken, die niet in de huisregels zijn opgenomen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde dan kunnen deze zaken door BOSPOP worden geweigerd. Daarnaast is het BOSPOP toegestaan om, indien nodig, bij specifieke gebeurtenissen aanvullende maatregelen te treffen.

Bij het constateren van overtredingen van de huisregels dient de bezoeker voorwerpen en materialen zelf buiten het festivalterrein en/of camping op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek of instantie. BOSPOP faciliteert geen inbewaringname waar voorwerpen en/of materialen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd. Bij het aantreffen van wettelijk verboden voorwerpen en/of strafbare feiten zal de politie worden geïnformeerd.

Bij een redelijk vermoeden van aanwezigheid van verboden middelen/voorwerpen (zoals hiervoor genoemd) in een tent of accommodatie op de camping, kan BOSPOP toestemming vragen aan (één van) de gebruiker(s) om de tent of accommodatie te controleren. Bij weigering van deze toestemming, behoudt BOSPOP zich het recht voor om de gebruiker(s) van de betreffende tent of accommodatie de toegang tot het evenement te ontzeggen en de gebruiker(s) van de Locatie te verwijderen zonder restitutie.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van BOSPOP goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op de Locatie. We wijzen erop dat dergelijke activiteiten in het openbaar gebied zonder vergunning bij wet verboden zijn.